Det har länge varit många rättstvister och diskussioner angående hur man ska lösa problemen med att musiken laddas ner olagligt, det har länge saknats vettiga medel att kunna ladda ner lagligt men det ändras nu när det börjar växa fram stadiga musiktjänster (iTunes t.ex.).

Nu ser jag de första riktigt stora fördelarna med att musik är lätttillgängligt via internet. Är det bara jag, eller börjar det inte bli riktigt populärt att festivaler/enstaka band lägger upp eller streamar kompletta spelningar via diverse sidor? Lollapalooza, Where The Action Is, Foo Fighters, Itunes-festival o.s.v.

Detta är en alldeles lysande idé! Festivaler främst säljer ju väldigt lätt ut ofta och det är ofta jag har blivit besviken för att jag har missat ett band jag tycker om (t.ex. Coldplay på Where The Action Is). Men någon kom på en genialisk idé att lägga upp spelningar så att alla kan få ta del av musiken och även upptäcka nya band då många inte har tid eller råd att ta sig till en spelning ibland. Istället för tidigare då musikbranschen klagade på fildelning, YouTube och den virala webben så har vissa börjat öppna upp sig för framtiden och gör det bästa av det. Foo Fighters är ett bra exempel som har lagt upp hela 3 fulllängdsspelningar för gratis beskådande! GILLAR’T! fortsätt så musikbranschen så kommer jag tycka om er mer än jag gör nu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.